Πεποιθήσεις και Σκοποί

Πεποιθήσεις και Σκοποί Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών προς βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους και κοινωνική αποκατάσταση. Η ενημέρωση…

Συνέχισε να διαβάζειςΠεποιθήσεις και Σκοποί