Πεποιθήσεις και Σκοποί

Πεποιθήσεις και Σκοποί

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών προς βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους και κοινωνική αποκατάσταση.
Η ενημέρωση και προώθηση συνεργασιών μεταξύ όλων των φορέων για θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας για τις ανωτέρω ομάδες.
Η συνεργασία με παρεμφερείς φορείς, ιδιωτικούς η δημόσιους, της Ελλάδος και του εξωτερικού
Η ανάπτυξη δράσεων και αναζήτηση λύσεων για την αξιόπηστη των πνευματικών και σωματικών δυνατοτήτων και ευπαθών αυτών ομάδων.
Η ενημέρωση πολιτών σε θέματα που αφορούν τα άτομα των ευπαθών ομάδων με ιδιαιτερότητες.
Η με κάθε τρόπο εξασφάλιση παροχών προς τις ανωτέρω ομάδες από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και η διαχείριση αυτών.
Η συγκέντρωση και η διαχείριση με κάθε νόμιμο μέσον, χρημάτων και άλλων πόρων, για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω σκοπών.
Η ενεργοποίηση Ελλήνων και ξένων εθελοντών για την επίτευ

Πρόγραμμα έμπρακτης αγάπης προς τα εξαρτημένα παιδιά που καθημερινά εγκλωβίζονται στο παιχνίδι του θανάτου καθώς και προς τα παιδιά των ΡΟΜ που τόσο βίαια και πρόωρα χάνουν την παιδική αθωοτητά τους εξυπηρετώντας απάνθρωπα συμφέροντα