Φάρος του Κόσμου

Διεύθυνση:

Νικηταρά 17 54628 Δενδροπόταμος

Τηλέφωνα:

2310 387444

email:

farostoukosmou@gmail.com

Φόρμα Επικοινωνίας

 Επικοινωνία

Ελένη Τρανού

email: farostreleni@gmail.com

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Υπεύθυνος δράσεων/συντονισμού / επικοινωνίας / δημοσίων σχέσεων

τηλ. 6934949991

email: tsitiridis@yahoo.com