You are currently viewing Αμαρό Μαγκιπέ

Αμαρό Μαγκιπέ

Το έργο «Αμαρό Μαγκιπέ : Δράσεις για την Ενδυνάμωση των Γυναικών και Νέων Ρομά» ξεκίνησε τον Μάιο του 2023 και υλοποιείται από το SolidarityNow σε συνεργασία με το Φάρο του Κόσμου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ρομά που κατοικούν στο Δροσερό Ξάνθης «Ελπίδα».

Η Δράση στοχεύει στην ενδυνάμωση και συμμετοχή γυναικών και νέων Ρομά σε δράσεις και εκπαιδεύσεις με στόχο την κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενημέρωση, την πρόληψη της βίας, την ψυχοκοινωνική στήριξη και εν γένει την ενδυνάμωση. Ειδικότερα, η ομάδα νέων αποσκοπεί στην ανάδειξη μεντόρων που θα εργαστούν στις κοινότητές τους αναδεικνύοντας και επιλύοντας χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τους Ρομά. Tα πεδία δραστηριοποίησης του προγράμματος είναι ο Πέλεκας της Κατερίνης, ο Δήμος Παύλου Μελά, ο Δενδροπόταμο και το Δροσερό της Ξάνθης.

Κατά τη διάρκεια της Δράσης θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και συναντήσεις ενημέρωσης με φορείς, σχολεία, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και μη Ρομά πληθυσμό, για την διάχυση των αποτελεσμάτων και  την άρση των στερεοτύπων που θα βοηθήσουν στην επαφή και συνεργασία των πληθυσμών στις κοινότητες και στην ομαλή συμπερίληψη στον κοινωνικό ιστό.

Λίγα λόγια για τους εταίρους του έργου μας : 

Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ρομά Γυναικών Δροσερού Ξάνθης «Η ΕΛΠΙΔΑ» είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2006, από πρωτοβουλία 20 γυναικών Ρομά. Επιθυμία και ανάγκη αυτών των γυναικών ήταν να δημιουργήσουν ένα θεσμικό όργανο, μέσα από το οποίο θα μπορούσαν να εκφραστούν συλλογικά ως Ρομά γυναίκες, με δικαιώματα και υποχρεώσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία. https://drosero.eu/

Το SolidarityNow (SN) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πιο ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων της κοινωνίας μας, χωρίς διακρίσεις. Τα υλοποιούμενα έργα έχουν στόχο τη σύγκλιση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. https://www.solidaritynow.org/

Η Δράση με τίτλο «Αμαρό Μαγκιπέ: Δράσεις για την Ενδυνάμωση Γυναικών και Νέων Ρομά» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» επωφελείται με επιχορήγηση ποσού 199.909,69€ από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς.

Οι τρεις δότριες χώρες συνεργάζονται στενά με την ΕΕ βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Οι δότριες χώρες έχουν προσφέρει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω διαδοχικών προγραμμάτων επιχορηγήσεων μεταξύ των ετών 1994 και 2014. Για την περίοδο 2014-2021, ο ΧΜ ΕΟΧ έχει κατανείμει συνολικά 2.8 δισ. ευρώ, από τα οποία τα  116.7 εκατομμύρια έχουν διατεθεί στην Ελλάδα μέσω του διεθνούς Πρωτοκόλλου 38c (Protocol 38c). Οι προτεραιότητες για αυτή την περίοδο είναι οι εξής:

#1 Καινοτομία, έρευνα, εκπαίδευση και ανταγωνιστικότητα

#2 Κοινωνική ένταξη, ανεργία των νέων και μείωση της φτώχειας

#3 Περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή και οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

#4 Πολιτισμός, κοινωνία των πολιτών, χρηστή διακυβέρνηση και θεμελιώδη δικαιώματα

#5 Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Τα EEA Grants χρηματοδοτούνται από κοινού από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, οι συνεισφορές των οποίων βασίζονται στο ΑΕγχΠ τους.

Η επιλεξιμότητα που προβλέπεται στις επιχορηγήσεις αντικατοπτρίζει τα κριτήρια που ορίζονται για το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ και έχουν στόχο χώρες-μέλη στις οποίες το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) ανά κάτοικο είναι μικρότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ.