FAROS TOU KOSMOU ROBOTICS 2018 Project

FAROS TOU KOSMOU ROBOTICS 2018 Project

The video of Robotic team FARGOBOTS for the FLL 2018 Project

enjoy

 

Close Menu